Werk en dagbesteding

Elk mens heeft behoefte aan een dag die ertoe doet. Samen met onze cliënten zoeken we naar een zinvolle daginvulling, dagbesteding of werk. Zodat iedereen zijn talent kan ontwikkelen en plezier heeft in het leven.

Voor wie?

De meeste mensen die we ondersteunen bij werk en dagbesteding hebben een verstandelijke beperking. Maar Abrona is er ook voor kwetsbare mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het oppakken van sociaal contact, vrijwilligerswerk of een betaalde baan. 

We creëren zelf werk en activiteiten, sluiten aan bij bestaande projecten, of helpen de cliënt zijn eigen ideeën vorm te geven.

Wat is dagbesteding?

De term dagbesteding is heel breed. Eigenlijk betekent het: wat heeft iemand nodig om een zinvolle daginvulling te hebben. En dat is heel verschillend. 

  • Bij belevingsgerichte dagbesteding gaat het vooral om ontspanning, beleving en het stimuleren van de zintuigen (horen, zien, voelen). Ook het aanspreken van het gevoel is belangrijk. Deze dagbesteding kan thuis bij Abrona, of op een locatie voor dagbesteding.
  • Bij ontwikkelingsgerichte dagbesteding werkt iemand aan zijn of haar eigen doelen. Dat kan zijn het vergroten van sociale vaardigheden, zelf leren koken, of omgaan met computers.
  • Bij arbeidsmatige dagbesteding werkt iemand in een bedrijfsomgeving met een verantwoordelijkheid. Iemand moet in een bepaald tempo kunnen werken, of een bepaalde hoeveelheid werk kunnen doen. Iemand leert samenwerken en zelfstandig taken uitvoeren en afronden.

(Betaald) werk 

Wie dat kan en wil, helpen we om vrijwilligerswerk of betaald werk te krijgen. Het liefst in het normale bedrijfsleven of bij een normale organisatie, zodat mensen met een verstandelijke beperking gewoon middenin de samenleving staan. We helpen met het zoeken naar een geschikte werkplek, en begeleiden cliënten om het werk goed te kunnen doen. 

Bekijk de mogelijkheden voor werk en dagbesteding

Drijfveren van de cliënt staan centraal 

Wat de beste plek voor werk of dagbesteding is? Dat bepaalt de cliënt zoveel mogelijk zelf. En we denken altijd mee. Door samen met de cliënt op zoek te gaan naar zijn drijfveren. We gaan in gesprek met elkaar en leren iemand kennen. 
We betrekken ook familie en andere betrokkenen. Soms ook gedragsdeskundigen. We proberen uit wat werkt, en sturen bij waar dat nodig is. Altijd in overleg met de cliënt. 

Wat kan iemand aan?

We kijken goed naar wat iemand aan kan. Wordt iemand heel gelukkig van in een hotel werken, maar is 5 dagen te belastend? Dan is het voor die persoon misschien beter om in deeltijd te werken. Of om 2 dagen in het hotel te werken, en 2 dagen op een plek waar de belasting minder groot is. In het atelier bijvoorbeeld. 

Eigen verantwoordelijkheid waar dat kan, hulp waar het nodig is

Eigen verantwoordelijkheid. Dat is het uitgangspunt voor begeleiding en ondersteuning bij Abrona. Kan iemand veel zelf? Dan stimuleren we dat. Door iemand zelf op zoek te laten gaan naar een stage of werk bijvoorbeeld. 
Heeft iemand juist veel begeleiding en stimulering nodig? Dan helpen we iemand stap voor stap. Bijvoorbeeld door iemand van zijn kamer af te laten komen. En dan samen te gaan kleuren of doosjes vouwen bijvoorbeeld. Zo vergroten we in kleine stappen de wereld om iemand heen, met behoud van veiligheid.

Uitproberen mag 

Iemand mag gewoon proefdraaien bij een werkplek of activiteit. Past iets niet? Dan gaan we op zoek naar iets dat beter aansluit. Soms blijkt dat de dagbesteding of werkplek wel bij iemand past, maar dat iemand in het begin gewoon tijd en rust nodig heeft om ergens te wennen. Ook daar is ruimte voor.  

Activiteiten voor elk niveau

De meeste soorten werk en dagbesteding zijn voor elk niveau geschikt.

Houdt iemand bijvoorbeeld van repeterend productiewerk? De ene persoon kan het hele productieproces zelf, en kan goed omgaan met werkdruk. Een ander kan 1 onderdeel van het proces aan: stempelen, of een zakje aangeven. Voor allebei is ruimte.

Ook bij creatief werk is ruimte voor iedereen. De ene persoon maakt de mooiste dingen van papier maché, die vervolgens in de winkel verkocht worden. Terwijl iemand anders op dezelfde groep misschien gewoon de hele middag met zijn handen door de papierpulp aan het gaan is, zonder dat er een kunstwerk uitkomt. Het kan allebei. 

Waar wordt iemand gelukkig van? 

Of het nou gaat om zinvolle daginvulling, dagbesteding of werk: in de ondersteuning kijken we altijd naar hoe iemand zijn talenten kan gebruiken, hoe iemand kan groeien als mens, en waar iemand gelukkig van wordt. Dat is wat telt. 
We vinden het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten, meedoen met de maatschappij, zich ontwikkelen, ergens bij horen, en dingen doen die er toe doen.

Bekijk de mogelijkheden voor werk en dagbesteding.
0f neem direct contact op met een zorgadviseur als je meer wilt weten. Bel naar 088 201 99 22.