Klachten

Niet tevreden? Ga erover in gesprek!

Het kan zijn dat je niet tevreden bent: iets gaat niet zoals je dat wenst of zoals het hoort. Dan heb je een klacht. Wij vinden het belangrijk dat je ons laat weten als je niet tevreden bent. We willen dan samen met jou de klacht oplossen. 
Van een klacht kunnen we ook leren. We willen daar waar kan onze dienstverlening verbeteren.
Wat je kunt doen met jouw klacht, lees je in deze klachtenfolder.

Abrona is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie binnen de Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht. De klachtencommissie behandelt klachten en komt tot een oordeel. Zij baseert zich daarbij op de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg en de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen. Hoe dat werkt, lees je in deze klachtenregeling zorginstellingen VGU.

Wil jij in gesprek met een cliëntvertrouwenspersoon? Lees dan hoe je contact opneemt met Vera Hartings (vertrouwenspersoon van het Landelijk steunpunt medezeggenschap) en Dana Rijsdijk (cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang).