Wie betaalt wat

Je meerderjarige kind, familielid of naaste krijgt zorg van Abrona. Het is dan prettig om duidelijk te weten wie wat betaalt. Bekijk hier de meest gestelde vragen. Lees alles over Wie betaalt wat in de folder.

Wat betaal je zelf en wat betaalt Abrona?

Wie wat betaald is onder andere afhankelijk van welke zorg je nodig hebt. We maken onderscheid in hoe je woont, of je zorg ontvangt en welke zorg je ontvangt:

 1. Je woont bij Abrona en je krijgt van ons ook behandeling. Verblijf +
 2. Je woont bij Abrona maar je krijgt van ons geen behandeling. Verblijf -
 3. Je krijgt 24-uurszorg inclusief behandeling van Abrona, maar je huurt zelfstandig een woning. Volledig Pakket Thuis VPT+

Meer weten?

We hebben een folder ‘Wie betaalt wat’ gemaakt waar alles precies in staat wat Abrona betaalt en wat je zelf betaalt als het gaat over 1. Verblijf +, 2. Verblijf – of 3. VPT+  

Je vindt informatie over de volgende onderwerpen:

 • Appartement of kamer
 • Verzekeringen
 • Televisie, telefoon, computer en internet
 • Eten en drinken
 • Persoonlijke Verzorging
 • Wassen
 • Hulp binnen en buiten Abrona
 • Behandeling en onderzoek
 • Ontspanning en vakantie
 • Vervoer (reiskosten)
 • Overige producten en diensten

Lees alles over Wie betaalt wat in de folder. De folder is gemaakt in samenwerking en overeenstemming met de Centrale Cliëntenraad en Centrale Familieraad van Abrona. Heb je toch nog vragen dan kan je mailen naar wiebetaaltwat [at] Abrona.nl

In het filmpje hieronder geven we uitleg over wat er verandert in de zorg. En wat dat voor jou betekent. Wat Abrona betaalt en wat je zelf betaalt.

Goed om te weten

In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat beschreven welke kosten de zorgverlener betaalt, en welke kosten de cliënt (gedeeltelijk) zelf betaalt. Dit kan van tijd tot tijd veranderen.

Deze veranderingen passen wij zo snel mogelijk aan als dat nodig is.

Ook verhogen we de bedragen elk jaar volgens afspraken die zijn gemaakt (CAO onderhandelingsakkoord en CBS prijsindexcijfer)

De informatie op deze website en in de folder klopt maar soms kunnen er toch foutjes in zitten of kunnen dingen veranderen. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Geen geld terug

Je krijgt geen geld terug als je (bijvoorbeeld door afwezigheid) geen gebruik maakt van een activiteit, product of dienst.

Geld terugvragen

Sommige kosten die je zelf moet betalen kun je terugvragen bij je zorgverzekeraar, de belastingdienst of de gemeente. In deze folder zie je bij sommige onderwerpen waar je terecht kunt.

Voor teruggave van bepaalde zorgkosten kan het slim zijn om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Klik hier voor meer informatie.