Crisisopvang

Abrona biedt niet alleen doorlopende en geplande zorg, maar ook crisisopvang voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Bij een crisis weten Abrona en alle betrokken partijen precies wat ze moeten doen. Zo krijgt iemand ook in onverwachte situaties de zorg die op dat moment nodig is.

Wat is crisisopvang bij Abrona?

Abrona biedt crisisopvang en hulpverlening aan mensen met een verstandelijke beperking vanaf 18 jaar en ouder met een geldige Wlz-indicatie. Er is sprake van crisis wanneer iemand onverwacht binnen 24 tot 48 uur opgenomen moet worden, omdat de situatie anders onhoudbaar wordt.

Wie beslist over crisisopvang?

Een verwijzer (huisarts, wijkteams, MEE of andere professionele hulpverlener) kan een aanvraag voor crisisopvang melden bij de crisisregisseur van het Zorgkantoor Zilveren Kruis. De contactgegevens:
Crisisregisseur: Niels Rem 06 824 085 71 (niels.rem.tuyn [at] zilverenkruis.nl)
Vervangend crisisregisseur: Marijke Vader 06 824 716 10 (marijke.linde-vader [at] zilverenkruis.nl)

De crisisregisseur heeft de regie over de crisisopvang. Hij of zij beslist of iemand in aanmerking komt voor crisisopvang. De crisisregisseur heeft ook zicht op de bezetting en vrije crisisplaatsen bij Abrona en bij andere zorgaanbieders. 

Meer weten?

Wil je meer weten over wat crisisopvang precies is, hoe het werkt en welke regels er gelden? Bekijk dan de uitgebreide informatie van het zorgkantoor over crisisopvang.