Wachtlijst en beschikbaarheid

Zoek je dagbesteding of een woonplek voor je kind, familielid of naaste, dan kijkt Abrona samen met jou welke mogelijkheden er zijn. Of iemand direct bij ons terecht kan, is afhankelijk van de indicatie van de cliënt, de wensen van de cliënt, en of er een wachtlijst is.

Meestal geen wachtlijst voor dagbesteding

Zoek je naar dagbesteding of ambulante begeleiding (thuisondersteuning)? Dan kunnen we vaak al op korte termijn helpen.  

Vaak wel wachtlijst voor woonlocaties

Helaas is voor de meeste woonlocaties sprake van een wachtlijst. Toch hebben wij geregeld woonplekken waar vrijwel direct een plek vrij is, als iemand voor de woonlocatie in aanmerking komt.

Is er niet direct een woonplek beschikbaar? Dan komt iemand op een wachtlijst te staan. De wachttijd is afhankelijk van doorstroom, uitstroom, en de belangstelling voor de locatie. De wachtlijst verschilt dus per locatie. Hierdoor kunnen we niet precies vertellen hoe lang de wachtlijst is. 

Alternatieve mogelijkheden

Is de wachttijd voor een woonplek lang? Dan kijken we graag naar mogelijkheden om de wachttijd te overbruggen. Als alternatief is bijvoorbeeld ambulante begeleiding (thuisondersteuning) of dagbesteding mogelijk. Soms kan iemand tijdelijk ergens wonen tot er ergens anders een beter passende woonplek is.