Missie en kernwaarden

Abrona ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking in en nabij de provincie Utrecht. Wij bieden langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Met aandacht voor de cliënt en zijn of haar leefwereld.  Met elkaar, voor elkaar

Missie 

De missie van Abrona is de inspiratiebron van ons handelen. Je mag ons hierop aanspreken.

Ontmoeting tussen mensen 

Abrona wil voor haar cliënten een veilige en respectvolle ontmoetingsplaats zijn. Gelijkwaardigheid is daarbij het uitgangspunt. Professionele en gedreven medewerkers en vrijwilligers zetten zich daarvoor in. Met elkaar, voor elkaar. 

Respect voor het unieke individu 

Elk mens is uniek, met een eigen levensverhaal, verleden en toekomstverwachting. Elke levensfase en elke gebeurtenis brengen hun eigen thema’s en levensvragen met zich mee. Naarmate het leven verandert, verandert de ondersteuning. Afgestemd op de nieuwe mogelijkheden, in samenspraak met elkaar.

Mogelijkheden voor ontplooiing 

Abrona wil de kwaliteit van het leven van cliënten maximaal ondersteunen, zodat zij zich vanuit hun eigen mogelijkheden, op hun eigen wijze, kunnen ontplooien. De ondersteuning sluit aan bij het unieke van elke cliënt. Wij gaan uit van integrale zorg, waarin lichamelijke, psychosociale en geestelijke zorg aandacht krijgen.

Kernwaarden 

Vanuit de missie en de visie, het 'wij Abrona', maken we een vertaling naar kernwaarden: naar het 'ik als medewerker' van Abrona. Deze kernwaarden zijn een weergave van onze cultuur en ons gedrag.

Betrokkenheid 

“Ik ben professioneel betrokken bij de cliënt en zijn familie. Vanuit deze betrokkenheid doe ik er alles aan om de cliënt te begeleiden in een zo volwaardig mogelijke plaats in de samenleving. Mijn betrokkenheid inspireert mijn manier van hulpverlenen. Mijn betrokkenheid is ook gericht op mijn collega’s."

Verantwoordelijkheid 

“Ik draag in mijn werk verantwoordelijkheid om de cliënt en familie zo goed mogelijk hulp te bieden. Ik heb hiervoor zorg voor mijn eigen opleiding, scholing en ontwikkeling en ik stimuleer anderen om hier blijvend aan te werken. Ik draag bij aan de doelen van onze organisatie. Ik doe wat ik zeg."

Integriteit 

“Ik ga eerlijk en respectvol om met anderen en met mijzelf."

Flexibiliteit  

“Ons vakgebied en onze omgeving zijn voortdurend in beweging. Er worden nieuwe en andere eisen aan ons werk gesteld. Nieuwe vragen en – wetenschappelijke - inzichten vragen continu om nieuwe methodieken en werkwijzen. Ik sta open, beweeg actief mee en ontwikkel mijzelf.”