Missie en kernwaarden

Abrona ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking in en nabij de provincie Utrecht. Wij bieden langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Met aandacht voor de cliënt en zijn of haar leefwereld.  

Onze missie  

Het leven, dat laat je niet zomaar aan je voorbijgaan. Wat weten we samen te bedenken, met elkaar en voor elkaar, voor het binnen bereik brengen en houden van geluksmomenten? Abrona gaat iedere dag de zoektocht aan met de mensen die wij begeleiden. Dit raakt ook het leven van naasten en een hoop anderen. Want hoe je het ook bekijkt, je hebt nog een heel leven voor je.

Onze visie  

Geluk is…, waar je blij van wordt. Dat lijkt voor iedereen anders. Met empathie, energie, onze expertise en ervaring zetten we ons dagelijks in om samen met cliënten díe dingen te doen die er echt toe doen. Hiermee dragen we bij aan rust, ruimte, levensvreugde en vrijheid voor de cliënt met de mogelijkheden die er zijn.

Onze kernwaarden

Expertise 
Onze kennis, onze inzichten

Ervaring
Zowel professioneel als persoonlijk

Empathie
Oprechte interesse, werkelijke aandacht, nieuwsgierigheid, geduld

Energie
Innovatie, creativiteit, inventiviteit  en initiatief