Samenwerkingen

Gebiedsteams ggz
De zorg dichter bij mensen met een psychische kwetsbaarheid brengen. Dat is het doel van de gebiedsteams in verschillende gemeenten in de provincie Utrecht. Medewerkers uit verschillende organisaties met verschillende specialismen werken in teams als collega’s samen.

Gebiedsteams binnen de provincie Utrecht: in de gemeenten Utrecht, Houten, Nieuwegein, IJsselstein, Vijfheerenlanden en Lopik (samenwerking met Lister en Altrecht) en in Woerden, Zeist en de gemeente Utrechtse Heuvelrug (samenwerking met Altrecht en Kwintes). De samenwerking wordt, naar verwachting, verder uitgebreid met andere organisaties. Tot dat zover is vertegenwoordigt Abrona ook andere organisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Meer informatie over de gebiedsteams:
Lister, geestelijke gezondheidszorg (begeleiding)
Altrecht, specialistische geestelijke gezondheidszorg (behandeling)

Adempauzeplekken Utrecht
Een adempauze-plek is een plek binnen een zorg- of opvanglocatie die bedoeld is voor mensen die acuut en voor een periode van maximaal 4 nachten extra ondersteuning nodig hebben. Abrona werkt hierin samen met Lister, Kwintes, Leger des Heils en de Tussenvoorziening. Meer informatie: Adempauzeplekken Utrecht

VakwerkT – Wijk bij Duurstede
In Wijk bij Duurstede werkt Abrona samen met Santé, Vitras en Kwintes. De medewerkers van deze organisaties hebben allemaal hun eigen specialisme. Zij leren van elkaar en kunnen daardoor betere ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen die dat nodig hebben. De medewerkers werken als collega’s in één team samen. De ondersteuning is persoonlijk, afgestemd op de individuele behoefte.
Meer informatie: Helina Berghegen M: 06 51 04 74 21

Na een proefperiode hebben de gemeente en de betrokken organisaties besloten om de werkwijze van VakwerkT voort te zetten. De ervaringen in Wijk bij Duurstede leveren ook enkele tips op voor organisaties die aan de slag willen met het concept van een lokaal team langdurige begeleiding.
Lees meer op pagina 70 t/m 73 van Jaarboek van het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS)