Diagnostiek

Heeft mijn kind een verstandelijke beperking? Wat betekent een verstandelijke beperking voor de toekomst? Deze vragen verdienen een zorgvuldige aanpak. De afdeling diagnostiek van Abrona is hierin gespecialiseerd. Onze specialisten begeleiden cliënten, ouders en verzorgers bij het hele proces: van vraag tot antwoord en ‘hoe nu verder?’.

Psycho-diagnostiek (we noemen dit verder diagnostiek) is het proces om vast te stellen wat er met iemand aan de hand is. 

Wanneer is diagnostiek nodig?

Er zijn allerlei redenen waarom diagnostiek nodig is:

  • Om erachter te komen of iemand een verstandelijke beperking heeft.
  • Om te begrijpen wat een verstandelijke beperking betekent op sociaal, emotioneel en cognitief vlak. Dit alles beïnvloedt de mogelijkheden van iemand om zich te ontwikkelen, te wonen, te werken of een relatie te hebben.
  • Om een indicatie te krijgen van het ‘Centrum indicatiestelling zorg’ (CIZ).
  • Of om erachter te komen of het opvallende gedrag van iemand hoort bij de verstandelijke beperking, of dat er iets anders aan de hand is. Bijvoorbeeld een psychiatrische stoornis.
  • Wanneer er vragen zijn over het functioneren van iemand met een verstandelijke beperking.

Een diagnose stellen: hoe gaat dat?

Om een diagnose te stellen, onderzoeken onze gedragsdeskundigen de cliënt. Ze kijken uitgebreid naar mogelijkheden en beperkingen van iemand. Hierbij gebruiken ze vragenlijsten en testen, en er zijn gesprekken met de omgeving van de cliënt. Bijvoorbeeld met ouders, verzorgers en begeleiders.

Na de diagnose

Een diagnostisch onderzoek levert veel informatie op. De gedragsdeskundigen verwerken het in een overzichtelijk rapport. Hierin staat niet alleen een diagnose, maar ook een advies over wonen, werken en passende behandeling en begeleiding. Vervolgens bespreken onze gedragskundigen met de cliënt en met zijn of haar omgeving welke begeleiding en ondersteuning iemand nodig heeft om verdere stappen te kunnen zetten. 

Brede deskundigheid

Onze specialisten kennen geestelijke en gedragsmatige problemen die kunnen bestaan naast een verstandelijke beperking. Denk hierbij aan bijvoorbeeld autisme, dementie, depressie of agressie. 

Slaapdiagnostiek

Wanneer iemand langdurig slecht slaapt, onderzoeken de slaapexperts van Abrona wat er aan de hand is. Ze gebruiken hiervoor een actiwatch. Dit is een soort horloge dat iemand dag en nacht draagt. De actiwatch registreert wanneer iemand wakker is en wanneer iemand slaapt. Na 2 weken is er al meer inzicht in vragen als: Slaapt iemand wel genoeg? Waar komt de vermoeidheid overdag vandaan? Hoeveel is iemand wakker ’s nachts?
De meting biedt vaak aanknopingspunten voor de behandeling. Behandeling kan bestaan uit slaapadvies, behandeling van onderliggende psychische of medische factoren en/of (slaap)medicatie. 
Zijn de slaapproblemen ernstig? Dan kan Abrona iemand doorverwijzen naar een gespecialiseerd slaapcentrum.

Wie kan bij ons terecht voor diagnostiek?

De gedragsdeskundigen van onze afdeling diagnostiek helpen volwassenen met een verstandelijke beperking, of volwassenen waarvan nog niet helemaal duidelijk is of ze een verstandelijke beperking hebben. Ook begeleiden de gedragskundigen hun netwerk: ouders, verzorgers, familie, begeleiders en andere hulpverleners. Diagnostiek gaat via een CIZ- indicatie Behandeling of op basis van declaratie. Abrona heeft geen contracten met zorgverzekeraars voor de inzet van een psycholoog (alleen voor paramedische behandeling).

Onze specialisten