Ergotherapie

Foto ErgotherapieZoveel mogelijk alledaagse handelingen zelf doen: dat is het doel van ergotherapie voor mensen met een verstandelijke beperking. De ergotherapeut van Abrona helpt door samen te oefenen, advies te geven en de omgeving erbij te betrekken. 

Iemand met een verstandelijke beperking heeft soms moeite met heel gewone handelingen: een jas dichtknopen, douchen, het huishouden, tuinieren, fietsen, of de telefoon gebruiken. Als dat lastig gaat, kan ergotherapie helpen. Ergotherapie zorgt ervoor dat iemand met een beperking dagelijkse handelingen zoveel mogelijk zelf kan. Zodat iemand zo zelfstandig mogelijk kan wonen, leven en werken.

Wat doet de ergotherapeut?
De ergotherapeut helpt op verschillende manieren:

  • Behandelen. Bijvoorbeeld iemand leren fietsen. Of handtherapie, waardoor iemand meer kracht, coördinatie en beweeglijkheid krijgt in zijn handen. 
  • Adviseren over hulpmiddelen en voorzieningen in en om het huis. Bijvoorbeeld beugels plaatsen in een badkamer, of een rolstoel aanvragen.
  • Adviezen en informatie geven aan begeleiders of verzorgers. 

Ergotherapie in de praktijk
Aan het begin van een traject praat de behandelaar samen met de cliënt over wat al wel goed gaat, wat lastig gaat, en wat iemand aan het einde van een traject wil kunnen. Doel van het traject is dat de cliënt de meeste normale en alledaagse handelingen weer zelf kan verrichten. 

Ergotherapie doe je samen
De ergotherapeut komt bij de cliënt thuis of op het werk, om samen oefeningen te doen in de eigen vertrouwde omgeving. Zo ziet de therapeut meteen welke uitdagingen iemand tegenkomt in zijn omgeving. Ook geeft de ergotherapeut advies over werplekken en aanpassingen in en om het huis. Als het nodig is, kunnen ook ouders, verzorgers en begeleiders betrokken worden bij de oefeningen.

Voor wie is ergotherapie?
Iedere volwassene met een verstandelijke beperking is welkom voor ergotherapie. Hiervoor hoeft iemand dus niet op een Abrona-locatie te wonen. Met alle grote zorgverzekeraars heeft Abrona contracten. Ergotherapie zit in het basispakket voor 10 uur per jaar. 

Onze specialisten