Logopedie

Foto LogopedieMensen met een verstandelijke beperking ondersteunen bij het communiceren, het gehoor, eten en drinken: dat is wat de logopedisten van Abrona doen. We hebben kennis en ervaring, en bieden logopedie op maat. 

Wat doet de logopedist?

De logopedist onderzoekt, observeert, begeleidt, behandelt en geeft advies bij problemen rondom communicatie, eten en drinken en gehoor. Zo krijgt iemand altijd de behandeling die bij hem of haar past.

Hulp bij communicatie 

Goed kunnen praten en begrijpen wat andere mensen zeggen, is voor iedereen belangrijk. De meeste mensen met een verstandelijke beperking hebben in meer of mindere mate problemen met het begrijpen en/of uiten van gesproken taal. Logopedisten zetten dan bijvoorbeeld ondersteunende communicatiemiddelen in zoals voorwerpen, afbeeldingen, gebaren of een (spraak-)computer. Dit helpt iemand om zich uit te drukken en anderen te begrijpen.

Hulp bij gehoorproblemen

Een groot deel van de mensen met een verstandelijke beperking heeft problemen met het gehoor. Soms heeft iemand gehoorproblemen zonder het zelf te weten of te kunnen vertellen. De logopedist test het gehoor van cliënten en verwijst indien nodig door naar het Audiologisch Centrum.

Hulp bij eten en drinken

Soms heeft iemand hulp nodig bij problemen met eten of drinken. Bijvoorbeeld met afhappen, kauwen of slikken. Logopedie kan dan helpen. De logopedist observeert de eet- en drinkgewoonten, soms samen met een diëtist. De logopedist geeft een advies voor behandeling, een instructie voor oefeningen of adviseert het gebruik van hulpmiddelen, zoals speciaal bestek. 

Voor wie is logopedie?

Logopedie bij Abrona is bedoeld voor volwassenen met een verstandelijke beperking die ondersteuning willen bij het communiceren, het gehoor, eten en drinken. 
Iedereen met een verstandelijke beperking is welkom. Hiervoor hoeft iemand dus niet op een Abrona-locatie te wonen.

Wat doet logopedie nog meer?
De logopedisten van Abrona verzorgen ook cursussen voor begeleiders van Abrona zoals: Totale Communicatie, Gebaren, Verslikken en Stikken, Gehoorproblemen.

Onze specialisten