Medische zorg

Iemand met een verstandelijke beperking heeft vaak bijzondere vragen over zijn of haar gezondheid. Daarom is de medische zorg bij Abrona in handen van een AVG arts (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten). Deze arts is gespecialiseerd in werken met mensen die een verstandelijke beperking hebben, en werkt nauw samen met andere artsen en behandelaars.

Wat doet een AVG arts?

AVG artsen hebben allemaal een universitaire opleiding tot basisarts afgerond. Daarna hebben ze zich gespecialiseerd in het behandelen en adviseren van mensen met een verstandelijke beperking. De Arts Verstandelijk Gehandicapten werkt op uiteenlopende terreinen, maar vooral op het gebied van zien, horen, houding en beweging, het zenuwstelsel en de stofwisseling.

Soms hebben mensen met een verstandelijke beperking emotionele of psychische problemen. Of ze vinden het lastig om te communiceren. Ook dan kan de AVG arts adviseren of doorverwijzen naar de juiste specialist. 

Werkwijze AVG arts

De AVG artsen van Abrona voeren zelf medische onderzoeken en behandelingen uit. Heeft iemand problemen op meerdere vlakken? Dan zorgt de AVG arts voor afstemming tussen de verschillende artsen en behandelaars. 
De arts behandelt gezondheidsproblemen en geeft adviezen in overleg met:

 • de cliënt
 • de ouders/verzorgers
 • begeleiders
 • gedragsdeskundigen
 • andere hulpverleners
 • externe specialisten

Wie kan contact met ons opnemen?

Ben je: 

 • iemand met een verstandelijke beperking en woon je bij Abrona?
 • arts van een andere instelling?
 • huisarts van een thuiswonende cliënt?
 • of een specialist in het ziekenhuis?
 • ouder/verzorger/verantwoordelijke?

Neem gerust contact met ons op. De Arts Verstandelijk Gehandicapten van Abrona beantwoordt graag je vragen. 

Onze specialisten