Pedagogische Psychologische Dienst

Hoe functioneert een cliënt? Hoe kan iemand zich het beste ontwikkelen? En hoe kunnen begeleiders het beste omgaan met moeilijke situaties bij een cliënt? Bij deze vragen helpt de Pedagogische Psychologische Dienst van Abrona. 

Bij de Pedagogische Psychische Dienst (PPD) van Abrona werken orthopedagogen en psychologen. Deze gedragsdeskundigen ondersteunen de begeleidingsteams van cliënten die wonen en werken bij Abrona. 

Wat doen de gedragsdeskundigen van de PPD?

De gedragsdeskundigen ondersteunen begeleiders. Samen nemen ze beslissingen over de zorg. En samen schrijven ze een passend en goed ondersteuningsplan met en voor cliënten. 

Daarnaast hebben de gedragsdeskundigen een signalerende functie, bewaken ze de kwaliteit van zorg en zijn ze alert op risico’s. Zijn er vragen over het gedrag van een cliënt, dan kan de gedragsdeskundige advies geven. 

De Pedagogische Psychologische Dienst is ook betrokken bij het inhoudelijke beleid van Abrona. Ook geeft de PPD scholing aan de begeleidingsteams.

Met welke vragen kunnen begeleidingsteams terecht?

Een paar voorbeeldvragen:

  • Wat is er aan de hand met een oudere dame die steeds vaker huilt en verward is?
  • Hoe kunnen we het leven verrijken van iemand die zonder veel enthousiasme zijn werk doet, veel tv kijkt en zelf weinig initiatief toont?
  • Hoe kunnen we de begeleiding helpen om iemand meer ruimte voor eigen keuzes geven in  zijn dagelijks leven? 

Werkwijze

Vaak zijn het de begeleiders die de gedragsdeskundigen inschakelen met een concrete vraag. 

De gedragsdeskundige begint eerst met informatie verzamelen. Dat kan op verschillende manieren: gesprekken met begeleiders, met de cliënt, met familie, dossieranalyse, observatie, gebruik van diagnostische instrumenten, en door video-opnamen te maken. 

De gedragsdeskundige analyseert vervolgens de resultaten, en stelt samen met de betrokkenen een begeleidingsadvies op. Uitgangspunt is altijd perspectief te blijven zien voor de cliënt.

Specialismen

De Pedagogische Psychologische Dienst beschikt over specialistische kennis over onder meer autisme spectrum stoornissen, ouderen met een verstandelijke beperking, bijkomende psychiatrische klachten, seksualiteit of gedragsproblematiek.

Samenwerking

De gedragsdeskundigen werken niet alleen met elkaar samen, maar ook met een Arts VG, diagnostici, logopedisten en therapeuten. 

Voor wie?

Woont iemand bij Abrona, en heeft hij of zij een indicatie voor behandeling? Dan is de Pedagogische Psychologische Dienst betrokken bij de zorg. 
Is iemand cliënt bij Abrona zonder een indicatie voor behandeling? Dan kan de Pedagogische Psychologische Dienst worden ingeschakeld bij specifieke vragen. 

Onze specialisten

GZ-psycholoog / Orthopedagoog Generalist
Pedagogische Psychologische Dienst

Gedragsdeskundige
Pedagogische Psychologische Dienst

Gedragsdeskundige
Pedagogische Psychologische Dienst

Gedragsdeskundige
Pedagogische Psychologische Dienst

Gedragsdeskundige
Pedagogische Psychologische Dienst

Gedragsdeskundige
Pedagogische Psychologische Dienst

Gedragsdeskundige
Pedagogische Psychologische Dienst

Gedragsdeskundige
Pedagogische Psychologische Dienst

Ortopedagoog i.o. - Ortopedagoog Generalist
Pedagogische Psychologische Dienst