Therapiëen

Bij Abrona kunnen mensen met een verstandelijke beperking terecht met psychische klachten. Abrona biedt verschillende behandelingen voor de cliënt en betrekt –wanneer dit voor de behandeling van de klachten nodig is- belangrijke mensen uit de directe omgeving van de cliënt.  

Welke therapieën zijn er?

Abrona biedt verschillende soorten therapie aan: cognitieve gedragstherapie en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), psychomotorische therapie, systeemtherapie en muziektherapie.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie richt zich op het anders om leren gaan met psychische klachten, zoals angsten, piekeren, somberheid, verslaving of sociale problemen. De cliënt bespreekt en onderzoekt samen met de therapeut moeilijke situaties en vervelende ervaringen. Door anders leren denken en doen, gaat de cliënt zich ook anders voelen. In de therapie wordt gewerkt aan het veranderen van negatieve gedachten en gedrag. 
Samen met de cliënt wordt gekozen voor een vast programma of een programma op maat. Als het nodig is, kan ook worden samengewerkt met andere deskundigen van Abrona.
De cliënt oefent naast de behandelingen ook in de thuissituatie. De therapeut volgt, geeft uitleg en stimuleert.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR is een speciale vorm van trauma-therapie. Het is wetenschappelijk bewezen dat EMDR goed werkt bij traumatische klachten. Na de therapie kan de cliënt weer aan de nare gebeurtenissen terugdenken zonder dat deze spanning of een gevoel van naarheid oproept. De cliënt gaat de herinnering dan beleven als iets uit het verleden wat voorbij is of afgesloten. De klachten die de cliënt door het trauma had, verminderen dan snel.

Psychomotorische therapie (PMT)

In PMT wordt door bewegen en het bewust worden van lichaamssignalen gewerkt aan hulpvragen op het gebied van gedrag, gedachten en emoties. Je kunt denken aan doelen als weerbaarheid, zelfvertrouwen, boosheid/agressie, trauma, omgaan met gevoelens en sociale vaardigheden.
In de therapie wordt nieuw gedrag ervaren en geoefend. De cliënt leert dat hij/zij dingen ook op een andere manier kan doen en daar zelf invloed op kan uitoefenen.

Systeemtherapie

Systeemtherapie wordt aangeraden wanneer problemen zich vooral afspelen in de relatie tot een ander of wanneer individuele problemen (angstklachten, boosheid, somberheid) moeilijkheden geven in de omgeving of versterkt worden vanuit de omgeving. Bij systeembehandeling ligt de nadruk niet alleen op de cliënt als persoon, maar op de cliënt in relatie tot de ander(en). We kunnen zowel met de cliënt alleen, als met belangrijke mensen om hem/haar heen samenwerken. Belangrijk daarbij is het kijken naar de krachten en verandermogelijkheden, want daarmee kun je samen moeilijkheden overwinnen.

Muziektherapie

Muziektherapie kan helpen bij sociale problemen, gedragsproblemen, een burn-out of depressie, maar ook bij angsten, rouwverwerking, psychosomatische klachten of gebrek aan zelfvertrouwen.
Muziek is een universele taal en een ideaal middel om mee te werken als het gaat om mensen met een verstandelijke beperking.

Welke therapie is het meest geschikt?

Welke therapie het meest geschikt is, hangt af van het probleem waarvoor iemand komt, en welke soort therapie het beste bij iemand past. Soms combineren we verschillende therapieën. 

Werkwijze van de therapeut

Er is altijd eerst een intakegesprek. Hierin bekijkt de therapeut samen met de cliënt en andere betrokkenen welke therapie (of een combinatie van therapieën) het beste bij iemand past.  Daarna maakt de therapeut samen met de cliënt een therapieplan. Hierin staan onder andere afspraken over de doelen (wat de cliënt wil bereiken), het aantal behandelingen en eventuele samenwerking met andere voor de cliënt belangrijke mensen of deskundigen. Tijdens de behandeling evalueren therapeut en cliënt het plan geregeld. 

Voor wie zijn onze therapieën?

De therapieën bij Abrona zijn bedoeld voor volwassenen met een verstandelijke beperking die hulp willen bij psychische problemen. Iedereen met een verstandelijke beperking is welkom om van onze therapieën gebruik te maken. Hiervoor hoeft iemand dus niet op een Abrona-locatie te wonen.

Lees de flyer voor meer informatie.