Mano Theunissen

Arts VG, opleider voor de arts VG-opleiding
Specialisme
Medische zorg
Thumbnail

Medische zorg in de breedste zin van het woord voor mensen met een verstandelijke beperking woonachtig op de diverse woonlocaties van Abrona en via de diverse poliklinieken. 

Deze zorg bestaat onder andere uit:
• Syndroom- en/of doelgroep gebonden problematiek
• Gedrags- en psychiatrische problematiek
• Medicatiegebruik bij gedrags- en psychiatrische problematiek, epilepsie en overige voor de doelgroep specifieke aandoeningen
• Medisch ethische besluitvorming rondom medische- en levenseindeproblematiek
• WZD-gerelateerde vraagstukken

BIG nummer: 19024259901