Bij wie kan ik terecht voor vragen over hulpmiddelen?

Binnen Abrona worden veel hulpmiddelen gebruikt. Zoals  rolstoelen, aangepast bestek, rollators en tilliften. De afdelingen ARBO, fysio- en ergotherapie hebben een gezamenlijk mailadres, speciaal voor vragen over hulpmiddelen. De vragen kunnen gesteld worden via hulpmiddelen [at] abrona.nl

Let op: Of een client in aanmerking komt voor een persoonlijk hulpmiddel, verdere informatie en kosten gaan altijd i overleg met de ergotherapeut, fysiotherapeut en/of de logopedist.