Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

MVO-samenwerking levert mooie win-wins

  • Wilt u als bedrijf van betekenis zijn in uw omgeving en invulling geven aan Social Return on Investment (SROI)?
  • Zoekt u een positieve impuls om teamgeest, inspiratie, betrokkenheid en trots bij medewerkers te vergroten?

Wij nodigen u graag uit om met ons in gesprek te gaan over onze mogelijkheden voor een MVO-samenwerking.

Onze visie op MVO-samenwerking
Onze drijfveer is mensen met een beperking meer mogelijkheden bieden.
Met MVO samenwerking kunnen wij de wereld van cliënten verrijken door onvergetelijke ervaringen aan te bieden. Dit biedt uw medewerkers mogelijkheden om hun blik te verruimen, Medewerkers leren zichzelf en collega’s van een hele andere kant kennen.

Ervaar met uw bedrijf wat de positieve impact is van ‘exclusieve aandacht’ van uw medewerkers voor cliënten en wat het doet wanneer u samen met onze cliënten een activiteit meemaakt. Keer op keer merken we dat de ontmoetingen beide partijen veel opleveren.

Gelijkwaardigheid
Abrona werkt graag op basis van gelijkwaardigheid samen, zodat warme meerjarig relaties kunnen ontstaan. Doelen van uw bedrijf en doelen van Abrona staan naast elkaar.

Goede voorbereiding en deskundige begeleiding
U mag van ons verwachten dat wij activiteiten goed voorbereiden en uw medewerkers professioneel begeleiden tijdens activiteiten. Hiervoor  wil en kan Abrona geen zorgbudget aanwenden. Onze medewerkers richten zich geheel op de dagelijkse verzorging en begeleiding van onze cliënten en daarin zit geen ruimte.
Abrona zal daarom bij MVO-activiteiten een beroep doen op tijd en inzet van uw medewerkers en een vergoeding vragen van kosten voor voorbereiding en deskundige begeleiding van uw medewerkers tijdens MVO activiteiten.