Waarom kiezen voor Abrona?

Je wilt de juiste zorg voor je cliënten. Een plek waar iemand gezien wordt. Gestimuleerd wordt. En waar de zorg en aandacht wordt gegeven die je zelf ook zou willen krijgen. Daarom kies je voor Abrona. 

Aandacht voor wie iemand werkelijk is

Eigen regie, keuzevrijheid en zeggenschap zijn kernbegrippen in onze dienstverlening. Cliënten vragen om ondersteuning. Tegelijk willen zij, zoals ieder mens, regie over hun eigen leven, en hun eigen keuzes maken. Ze willen zich gekend en gehoord voelen en gerespecteerd worden zoals ze zijn.

Bij Abrona hebben we aandacht voor wie iemand is. We gaan uit van wat iemand wél kan, en welke talenten iemand in zich heeft. Dat proberen wij te stimuleren. Zodat iemand zo zelfstandig en prettig mogelijk kan wonen, leven en (als dat kan) ook werken. 

Op flexibele en creatieve wijze zoeken we samen met de cliënt en zijn omgeving naar een passend antwoord op wat de cliënt van ons vraagt. We laten de cliënt ontdekken welke mogelijkheden en welke grenzen er zijn. Samen zoeken we naar perspectief en zingeving.

Aandacht voor relaties met familie, vrienden en de samenleving

Abrona biedt woon- en werkplekken in woonwijken met ondersteuning op maat. Een manier van wonen, leven en werken die aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt en relaties met familie en vrienden. We vinden het belangrijk dat het netwerk van de cliënt betrokken is en dat cliënten meedoen in de samenleving. We stellen ons actief op om dit te ondersteunen. Wat cliënten zelf willen en kunnen, is hierbij het uitgangspunt.

Aandacht voor communicatie

Voor ieder mens is het belangrijk om er toe te doen, ergens bij te horen en ergens aan bij te dragen. Iemand ervaart een zinvolle dag als hij of zij succes-ervaringen kan opdoen en zich waardevol voelt. Daarin bieden we ondersteuning. We zorgen dat we met onze communicatie aansluiten bij onze cliënten, zodat iedereen mee kan doen. Dat geldt voor dagbesteding en wonen, maar ook tijdens het verlenen van zorg en behandelingen. 

Aandacht voor complexe zorgvragen

Abrona heeft bij uitstek aandacht voor cliënten in de langdurige zorg met een complexe zorgvraag. Bijvoorbeeld wanneer iemand een verstandelijke beperking heeft in combinatie met gedragsproblemen en psychiatrische problemen. 

Meer informatie voor verwijzers

De volgende informatie is van belang als je iemand wilt doorverwijzen naar Abrona: 

  • Bekijk ons overzicht van specialisten en specialisaties 
  • Bekijk onze informatie over financiering van de zorg
  • Welke zorgprofielen zijn er en welke zorg en vergoeding hoort daarbij? Bekijk onze informatie over zorgprofielen
  • Welke locaties heeft Abrona, en welke voorzieningen zijn daar? Bekijk ons locatie-overzicht voor een overzicht van woonlocaties, dagbestedingslocaties en de locaties van polikliniek & gezondheidscentrum.
  • Bekijk de antwoorden op vragen van huisartsen, MEE-consulenten en gedragsdeskundigen op  onze pagina veelgestelde vragen.
  • Alle documenten die je nodig hebt om cliënten te verwijzen, hebben we onder elkaar gezet in het downloadoverzicht
  • Wil je een cliënt aanmelden? Ga dan direct naar onze aanmeldpagina of lees eerst meer over het aanmeldproces
  • Wil je graag één van onze zorgadviseurs spreken om al je vragen te kunnen stellen? Meer informatie vind je op onze pagina over zorgadvies bij Abrona.