Wat doet een persoonlijk begeleider?

Een persoonlijk begeleider is het aanspreekpunt voor jou en je ouders of vertegenwoordigers. Je persoonlijk begeleider helpt je en ondersteunt je waar dat nodig is. Bij wonen, werken en vrije tijd.   

Wat doet je persoonlijk begeleider?

Je persoonlijk begeleider is de persoon met wie je samen kijkt naar je ontwikkeling. Hij of zij is wekelijks aanwezig. Dan kun je met hem of haar alles bespreken wat je wilt. En je kunt ook met de andere begeleiders praten over wat jij belangrijk vindt.

Ondersteuningsplan

De persoonlijk begeleider maakt samen met jou een ondersteuningsplan. Hierin staat hoe jij je wilt ontwikkelen, waar je hulp bij wilt en wat je wilt leren. Of wat je wilt doen als zinvolle daginvulling: werk of dagbesteding 
Jullie leren elkaar steeds beter kennen. Samen praten jullie over van alles: wonen, gezondheid, vrienden. Hoe vind je dat het gaat? Wat gaat goed? Waar wil je beter in worden? Jij geeft richting aan je leven. Je persoonlijk begeleider en andere begeleiders in het team ondersteunen jou daarbij.

Waar wil je in groeien?

Stel: je hebt altijd bij je ouders gewoond. Daar is altijd heel goed voor je gezorgd: je hoefde nooit mee te helpen in het huishouden. Nu kom je in de groep wonen. Dan wil je zo zelfstandig mogelijk worden. Je wilt leren koken, de was doen, schoonmaken en met geld omgaan. 
Met de persoonlijk begeleider kijk je dan waar je aan gaat werken, en hoe je dat wilt doen. 
Je huisgenoten helpen jou. En jij helpt je huisgenoten. Samen doen jullie de afwas, maken jullie schoon, of bedenken jullie een plan om de tuin op te knappen. 
De begeleiding is er ook voor je, als je ergens niet uitkomt. 

Contact met je ouders of verzorgers  

De persoonlijk begeleider heeft ook contact met je ouders, verzorgers of vertegenwoordiger. Bijvoorbeeld over hoe begeleiders je kunnen helpen bij je ontwikkeling. 
Belangrijk: jij kiest wat de persoonlijk begeleider mag delen met je ouders of verzorgers.