Wie beslist?

Iedere dag nemen we beslissingen. Beslissingen over grote en kleine dingen in het leven.
Zelf beslissen is een recht dat cliënten hebben.

Je kunt daar hulp bij vragen aan je begeleider, familie, vertegenwoordiger of vriend(in).
Er kunnen ook onderwerpen zijn waarover je zelf niet kunt beslissen. Dan doet iemand anders dat voor je.

Vaak is het goed als je zelf beslist.
Soms is het beter als een ander beslist.

Heb je nog vragen over Wie beslist? 

Praat met jouw persoonlijk ondersteuner of persoonlijk begeleider of met de gedragsdeskundige die aan de locatie is verbonden.

In de onderstaande boekjes vind je meer informatie: