Begeleiding en ondersteuning

Wonen bij Abrona betekent veel meer dan alleen een dak boven je hoofd. Iemand krijgt een veilige thuishaven. Een plek om te groeien. Wat iemands hulpvraag ook is, en waar we iemand ook bij begeleiden: we hanteren altijd de onderstaande uitgangspunten. 

1: We gaan een duurzame relatie aan  

Wij bieden cliënten onvoorwaardelijke ondersteuning en veiligheid, op een manier die bij de persoon past. Hierdoor groeit het vertrouwen tussen cliënt en begeleider.
De duurzame relatie gaan we ook aan met de omgeving van de cliënt. We stimuleren ouders en betrokkenen om ons te vertellen wat belangrijk is in de zorg voor iemand. Abrona kan het niet alleen, we hebben elkaar nodig. 
Zeker bij ingewikkelde zorgvragen geldt dat iemand vaak al veel hulpverleners heeft gehad. Het vertrouwen is dan soms weg. Maar ook wanneer het moeilijk wordt, blijven wij naast iemand staan.

Het resultaat? Iemand gaat vooruit. Iemand leert de wereld om zich heen meer vertrouwen, en krijgt meer vertrouwen in zichzelf.

Wat betekent dit uitgangspunt concreet voor cliënten? Lees er meer over op onze pagina Wonen bij Abrona

2: Keuzevrijheid en eigen regie  

We gaan met de cliënt in gesprek over zijn wensen, en wat iemand al kan en graag wil leren. Keuzevrijheid en eigen regie is het uitgangspunt voor onze begeleiding en ondersteuning. We stimuleren eigen verantwoordelijkheid, en helpen alleen waar dat nodig is.  
Je hebt de ruimte om te zijn wie je bent.  Je bent zoveel mogelijk baas over je eigen dag, je eigen lijf en je eigen leven. Alleen waar dat voor de eigen veiligheid nodig is, brengen we hierin beperkingen aan. Hierover maken we vooraf afspraken met de cliënt en ouders of vertegenwoordigers.
Het is soms niet makkelijk om te kiezen. De begeleider helpt hierbij.

Het resultaat? Cliënten kunnen zeggen wat ze willen, en zijn wie ze zijn. Ze nemen meer initiatief en ontplooien zich meer.

Wat betekent dit uitgangspunt concreet voor cliënten? Lees er meer over op onze pagina Wonen bij Abrona.

3: Perspectief bieden, en ruimte geven om te groeien 

Als je omgaat met iemand die kwetsbaar is, is het vaak moeilijk om hem of haar los te laten. Het is een natuurlijke drang om iemand te willen beschermen en te voorkomen dat iemand een (in jouw ogen) verkeerde keuze maakt.
Wij geloven dat fouten maken erbij hoort. Omdat je daarvan groeit. We bieden een veilige omgeving waarin dat kan. We zijn er altijd om iemand op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen. Bij wonen, daginvulling en vrije tijd.   

We werken vanuit perspectief. En dat is voor iedere cliënt anders. De ene cliënt begeleiden we op zijn weg naar zelfstandig wonen. De andere cliënt helpen we bij het leren koken, bij het deelnemen aan een sportclub, bij het omgaan met boosheid of bijvoorbeeld bij het veilig gebruiken van internet. Als er  belemmeringen zijn, maken we samen een plan om toch verder te kunnen. In de begeleiding focussen we op wat goed gaat en wat het leven voor iemand de moeite waard maakt. 

Het resultaat? We zien mensen groeien. In wat ze kunnen, en in zelfvertrouwen. Hierdoor ervaren cliënten meer levensvreugde en zitten ze lekkerder in hun vel. 

Wat betekent dit uitgangspunt concreet voor cliënten? Lees er meer over op onze pagina Wonen bij Abrona.

4: Meedoen met de maatschappij  

Emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking is een belangrijk uitgangspunt in de begeleiding. De inbreng en de wensen van de cliënt staan centraal. Wij stimuleren dat cliënten zich bewegen in de maatschappij.
Ook proberen we ervoor te zorgen dat de maatschappij naar Abrona toe komt. Door vrijwilligers in te zetten. Of door activiteiten met buurtbewoners te organiseren in een huis van Abrona.

Het resultaat? Mensen met een beperking worden zichtbaarder in de samenleving en meer onderdeel van de maatschappij. Dat doet hen ontzettend goed. En de maatschappij ook.

Wat betekent dit uitgangspunt concreet voor cliënten? Lees er meer over op onze pagina Wonen bij Abrona.

5: Sport en beweging

Lichaamsbeweging is belangrijk. 30 minuten per dag is de norm voor volwassenen. Daarom proberen we cliënten te stimuleren om elke dag te bewegen. Op sommige woonplekken komt er een beweegcoach van Abrona langs die samen met de begeleiding kijkt hoe bewoners meer kunnen bewegen. 

Het resultaat? Als cliënten meer bewegen, worden ze fitter, gezonder en zitten ze lekkerder in hun vel. 

Wat betekent dit uitgangspunt concreet voor cliënten? Lees er meer over op onze pagina Wonen bij Abrona.