Woonmogelijkheden 

Begeleid wonen of zelfstandig wonen: welke van deze woonmogelijkheden is geschikt? Welke begeleiding biedt Abrona, en wat doet een cliënt zelf? We zetten de mogelijkheden en verschillen op een rij.  

Iedereen vanaf 18 jaar met een CIZ-indicatie ‘Verstandelijk gehandicapten’ is welkom bij Abrona. Als je nog geen Wlz-indicatie hebt, kun je een zorgadviseur van Abrona vragen om advies.
Je kunt ook een Wmo-beschikking hebben, dan loopt je aanvraag voor ondersteuning via de gemeente waar je woont.
Kijk op Van aanvraag tot zorg.     

Wat is begeleid wonen? 

Wonen met begeleiding, of beschermd wonen, betekent dat meerdere cliënten in 1 wooncomplex wonen, met 24 uur per dag begeleiding en/of zorg van Abrona. Bewoners hebben er meestal hun eigen kamer of appartement. Vaak hebben ze een eigen douche en wc. En soms hebben ze ook een eigen keukentje. Ook zijn er gezamenlijke huiskamers, gezamenlijke activiteiten, en wordt er vaak samen gegeten. Iemand kan zich terugtrekken, of juist de gezelligheid opzoeken.   

Hulp en zorg bij begeleid wonen

Welke zorg en begeleiding je krijgt, hangt af van wat je kunt en wilt. Soms heb je intensieve zorg nodig. Soms ben je heel zelfstandig, en heb je alleen iemand nodig die coacht en helpt bij lastige dingen als formulieren invullen, of ruzies oplossen.
Het uitgangspunt van Abrona is: zelfstandig waar het kan, ondersteuning waar het nodig is.

Wat is zelfstandig wonen?  

De meeste cliënten die zelfstandig wonen, huren zelf een woonruimte van de woningbouwvereniging. Er zijn ook cliënten die samen met 2 of 3 anderen met een verstandelijke beperking in een woning van Abrona wonen. Meestal is dat een flat waarin iedereen een eigen kamer heeft, en de bewoners als huisgenoten keuken, douche en toilet delen.

Hulp bij zelfstandig wonen

Abrona levert ambulante begeleiding in allerlei plaatsen in de provincie Utrecht. Ambulante begeleiding is persoonlijke ondersteuning aan cliënten die zelfstandig wonen. De ondersteuning is heel verschillend. Bijvoorbeeld hulp bij zelf koken. Met geld leren omgaan. Het huishouden doen. Een formulier invullen. Of iets anders. 
Elke cliënt heeft één of twee persoonlijk ondersteuners. Samen met de ondersteuner wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Hierin staat welke ondersteuning er is en wanneer. Dat plan is voor iedere cliënt weer anders.

Eigen initiatief  

Hoe iemand ook woont, we stimuleren cliënten altijd om zoveel mogelijk zelf te doen, mee te doen en zelf te kiezen. Gaat er iets niet goed? Dan zoeken we samen naar oplossingen.

Meer weten?