Over Abrona

Waar je gelukkig van wordt zit vaak in een heel klein hoekje en dus blijft het zoeken geblazen. Maar wat nou als die zoektocht niet makkelijk gaat, bijvoorbeeld omdat je een verstandelijke beperking hebt. Deze zoektocht raakt niet alleen de cliënt zelf, maar ook het leven van naasten en veel anderen. Bij Abrona gaan we daarom elke dag weer samen op zoek, met elkaar, voor elkaar. Want hoe je het ook bekijkt, je hebt nog een heel leven voor je.

Abrona ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking in en nabij de provincie Utrecht. Wij bieden langdurige zorg, behandeling, participatie en maatschappelijke ondersteuning. Lees hier meer over de missie, visie en kernwaarden van Abrona. Met elkaar, voor elkaar.

Onze kernactiviteiten

Wonen

Abrona biedt de ondersteuning vanuit verschillende woonvormen, variërend van een beschermde woonomgeving met meerdere bewoners tot individueel wonen met ondersteuning op afstand. We kijken samen met de cliënt hoe hij graag leeft, woont en werkt. We zoeken een plek die zo goed mogelijk bij hem past. Voor ouderen hebben we woonvormen waar ze zelfstandig kunnen wonen, maar ook woonvormen met meer zorg en verpleging.

Participatie

Een betekenisvol leven is voor iedereen anders. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat het hebben van passende dagactiviteiten daarbij heel belangrijk is. De afdeling Participatie biedt een passende vorm van daginvulling voor alle mensen die ondersteuning krijgen van Abrona. De participatievisie van Abrona rust op drie pijlers:

Persoonsvolgend – Doen wat je leuk vindt en wat past bij je talenten

Ontwikkelingsgericht – We dagen mensen uit zonder ze te overvragen en ondersteunen bij ontwikkeling op gebied van zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden en vakvaardigheden

Inclusiegericht – We ondersteunen mensen en hun omgeving, zodat ze zo normaal als mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

Behandeling en Expertise

Voor behandeling kunnen cliënten terecht in het gezondheidscentrum in Huis ter Heide en in de poliklinieken in Maarssenbroek en Leidsche Rijn. Ook is er een polikliniek in het Diakonessenhuis in Utrecht en in het Tergooi ziekenhuis in Blaricum speciaal afgestemd op mensen met een verstandelijke beperking. Ook vanuit de Wmo kan een beroep worden gedaan op Abrona Behandeling & Expertise.

Begeleiding thuis

Cliënten die zelfstandig wonen en een Wmo of Wlz-beschikking hebben, kunnen ambulante begeleiding thuis van Abrona ontvangen. Abrona werkt hierbij nauw samen met andere organisaties. We helpen cliënten thuis om zo zelfstandig mogelijk te leven. De cliënt bepaalt daarbij wat hij of zij nodig heeft. Dat kan variëren van ondersteuning bij het vinden van werk of het onderhouden van sociale contacten tot intensieve ondersteuning. Met onze inloopvoorzieningen in Huis ter Heide en in Nieuwegein stimuleren we cliënten én andere kwetsbare mensen mee te doen in hun omgeving en in de samenleving.