Medewerkeronderzoek: Scan Kwaliteit van Arbeid

Keuze  

Abrona kiest voor de Scan Kwaliteit van Arbeid als onderdeel van de wettelijk verplichte RisicoInventarisatie & Evaluatie (RI&E). Naast de objectieve Arborondgangen per gebouw wordt hiermee de subjectieve beleving van de medewerkers gemeten.  

Doel: 

Het doel van de RI&E met de Scan Kwaliteit van Arbeid is om risico’s op Veiligheid, Gezondheid en PsychoSociale Arbeidsbeleving (PSA) te inventariseren. Knelpunten worden opgepakt door het team met een plan van aanpak. Het doel is om daarmee tot een hogere kwaliteit van arbeid te komen met meer duurzaam inzetbare medewerkers die met plezier en gedrevenheid samenwerken om de cliënten ondersteuning te bieden met een hoge mate van tevredenheid.  

Methodiek en Resultaten:  

  • Er is gebruik gemaakt van de ZorgRie; dit is een erkend RI&E branche-instrument voor de Zorg. De enquête van 41 vragen wordt uitgezet onder alle teamleden. Veel van deze vragen zijn in samenspraak met medewerkers van Abrona tot stand gekomen.
  • Vervolgens worden de scores bij HR Arbo verwerkt in een stoplichtmodel (5 kleuren), zodat in één oogopslag de resultaten zichtbaar zijn voor de teamleden. De resultaten worden vervolgens nog per organisatiedeel SLZ (Specialistisch Langdurige Zorg), GLZ (Generalistisch Langdurige Zorg), MO (Maatschappelijke Ondersteuning), B&E (Behandeling&Expertise) en OD (Ondersteunende Diensten) samengevoegd met de gemiddelden en gemiddelde afwijking van het gemiddelde. 
  • De afdeling HR bezoekt vervolgens in tweetallen de deelnemende teams en houdt met het team een gesprek over de knelpunten, maar zeker ook over wat goed gaat en behouden moet blijven. HR maakt vervolgens een gespreksverslag. Deze gesprekken sluiten goed aan op het proces zelforganisatie waar de teams van Abrona mee bezig zijn. 
  • De resultaten worden periodiek geanalyseerd. Zowel Abrona breed als specifiek voor de organisatiedelen.