Onafhankelijk onderzoek bedrijfsprocessen Hotel Restaurant Abrona

Deze week zijn geld en goederen verdwenen uit Hotel Restaurant Abrona in Oudewater. We hebben direct aangifte gedaan bij de politie. Omdat we alle scenario’s openhouden, hebben wij daarnaast een onderzoek ingesteld naar de bedrijfsprocessen van het hotel-restaurant. Dat wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau voor bedrijfsrecherche. We begrijpen dat onze cliënten, medewerkers en andere betrokkenen hiervan schrikken, zeker zo kort na het besluit om Hotel Restaurant Abrona te sluiten. Beide situaties hebben echter niets met elkaar te maken.