Cliëntervaringonderzoeken

Wat vinden cliënten en familie belangrijk en hoe ervaren ze de zorg- en dienstverlening van Abrona? We houden doorlopend en op verschillende manieren vinger aan de pols. Zo maken we gebruik van de cliëntervaringonderzoeken ‘Dit vind ik ervan!’ en ‘Menselijke maat’. 

'Dit vind ik ervan!' 

Passende dienstverlening begint bij het gesprek tussen cliënt en begeleider. ‘Dit vind ik ervan!’, is een onderzoeksaanpak die dit gesprek ondersteunt. Het is een werkwijze die de cliënt en medewerker handvatten geeft voor een terugkerend gesprek. Het gesprek heeft de vorm van een onderzoekende dialoog. De cliënt verkent wat voor hem belangrijk is en hoe de zorg- en dienstverlening hierop aansluit. De begeleider ondersteunt hem hierbij en luistert tegelijkertijd. Samen gebruiken ze de uitkomsten van het gesprek om de dienstverlening aan te passen op wat de cliënt belangrijk vindt. Het gesprek wordt jaarlijks gevoerd en ingezet bij de jaarlijkse evaluatie van het ondersteuningsplan. 

Dit vind ik ervan!‘Dit vind ik ervan!’ helpt medewerkers om stil te staan bij de vraag of ze het werk goed doen, maar vooral of ze het goede doen.

Meer informatie: www.platformditvindikervan.nl  

‘Menselijke maat’

Menselijke maat‘Menselijke maat’ gaat ervan uit dat alle ondersteuning in het sociale domein erop gericht is om een verschil te maken in het leven van de cliënt. Het maakt inzichtelijk in hoeverre cliënten zich ‘wel bevinden’ en in welke mate de hulpverlening gericht is op het welbevinden van cliënten. Daarom zullen ondersteuners altijd proberen om in hun contact met de cliënt tegemoet te komen aan drie psychologische basisbehoeften: 

  1. Autonomie: de mate waarin je eigen keuzes kunt maken, jezelf kunt zijn en je mening durft te geven; 
  2. Competentie: de mate waarin je kunt doen waar je goed in bent, je passies en talenten in kunt zetten en nieuwe dingen leert; 
  3. Verbondenheid: de mate waarin je je verbonden voelt tot andere mensen, hulp kunt krijgen van anderen en van betekenis kunt zijn voor anderen. 

Cliënten vullen zelf op internet de vragenlijst in of worden geïnterviewd.

Meer informatie: www.menselijkemaat.nl.