Visie op Ondersteuning

De visie op onze dienstverlening komt voort uit de missie. De visie helpt ons bij het maken van keuzes in de zorg en ondersteuning die we bieden. De visie geeft richting aan ons denken en handelen.

Cliënten zijn unieke personen met ideeën, wensen, mogelijkheden en beperkingen. Eigen regie, keuzevrijheid en zeggenschap zijn kernbegrippen in onze dienstverlening. Cliënten hebben ondersteuning nodig en tegelijk willen zij zoals ieder mens regie over hun eigen leven en hun eigen keuzes maken. Ze willen zich gekend en gehoord voelen en gerespecteerd worden zoals ze zijn.

Dat vraagt van ons voortdurende bereidheid om met elkaar in gesprek te zijn, de cliënten zijn netwerk werkelijk te zien en te (leren) begrijpen; om goed te luisteren en zijn echte vraag te horen. We accepteren de cliënt zoals hij is en proberen aan te sluiten bij zijn wensen. We geven cliënten ruimte om zelf richting te geven aan hun leven en stimuleren hen om hun eigen kracht te vinden. Ieder mens heeft recht op het maken van eigen keuzes, ook al zijn dit niet de keuzes die we zelf zouden maken. De cliënt wordt ondersteund bij het maken van keuzes, zodat de consequenties van de diverse keuzemogelijkheden duidelijk zijn. We ontdekken samen met de cliënt welke mogelijkheden en welke grenzen er zijn. Samen zoeken we naar perspectief en zingeving.

Voor ieder mens is het belangrijk om er toe te doen, ergens bij te horen en ergens aan bij te dragen. Cliënten ervaren een zinvolle dag waarin hij of zij succeservaringen kan opdoen en zich waardevol voelt. Daarin bieden we onvoorwaardelijke ondersteuning, iedere dag opnieuw. We zorgen dat we met onze communicatie aansluiten, zodat iedereen mee kan doen.

Abrona biedt woon- en werkplekken in woonwijken met ondersteuning op maat. Iedere cliënt heeft behoefte aan een zo gewoon mogelijk bestaan. Wonen in een veilige woonomgeving, een passende werkplek, vrijetijdsbesteding die aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt en relaties met familie en vrienden. We vinden het belangrijk dat het netwerk van de cliënt betrokken is en dat cliënten meedoen in de samenleving. We stellen ons actief op om dit te ondersteunen. Wat cliënten zelf willen en kunnen is hierbij altijd het uitgangspunt.

We werken professioneel en deskundig en vinden het belangrijk om betrouwbaar te zijn voor onze cliënten en hun netwerk. Daarom zijn we helder en duidelijk over wat we bieden en welke grenzen daaraan zijn. We werken doelgericht en maken inzichtelijk wat we doen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We streven naar zelfstandig en proactief werkende teams. 

We kijken kritisch naar onszelf en staan open voor nieuwe en andere ideeën. Op een innovatieve en ondernemende manier, in samenspraak met cliënten, familie en eventueel externe partijen, bieden we de best mogelijke ondersteuning. Op flexibele en creatieve wijze zoeken we samen steeds een passend antwoord op wat de cliënt van ons vraagt.