Cliënten

Met elkaar, voor elkaar

Ieder mens wil meedoen en meetellen. Dat betekent voor iedereen iets anders. Bij Abrona staan jouw mogelijkheden voorop. Wie ben je, wat heb je nodig en wat wil je zelf? Dat ontdekken we het liefst samen, met én voor jou. Leven zoals jij dat prettig vindt. Zoveel als mogelijk. Met de ondersteuning en begeleiding die daarbij passen.

Abrona ondersteunt volwassenen met een verstandelijke beperking in en nabij de provincie Utrecht. Wij bieden langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. Met aandacht voor de cliënt en zijn of haar leefwereld.

 Meer over Abrona

Behandeling

Ben je op zoek naar informatie over behandeling of wil je advies van een arts? Wil je meer weten over een verstandelijke beperking en bijkomende problemen?

Behandelingen

Cliëntenraad

Op veel woonlocaties van Abrona zijn er cliëntenraden. Cliënten in deze raden praten over zorg en begeleiding op hun eigen locatie. Cliënten kunnen zo meedenken, meepraten en meebeslissen. Er is ook een centrale cliëntenraad (CCA). De CCA praat over zorg en begeleiding van heel Abrona.

Meedoen en meepraten