Raad van toezicht

Cock Aquarius

 

Voorzitter: 
Mevrouw drs. C.J.W.M. Aquarius (Cock)  
(op voordracht van de OR) 
Zelfstandig ondernemer voor bestuur, toezicht, innovatie op het vlak van profit en not-for-profit.
 


Marjan Boertjes

 

Vice-voorzitter: 
Mevrouw drs. M.J. Boertjes MSM (Marjan) 
(op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad/centrale familieraad) 
Directeur van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

 

 

Ber Bosveld

 

Lid: 
De heer drs. L.A. Bosveld (Ber) 
Senior Advisor Ritterwald Consulting BV

   




Elmer de Boer

 

Lid: 
De heer drs. E.N. de Boer (Elmer) 
Manager Innovatie en kwartiermaker New Energy Development bij Eneco Groep

 

 

Nathal van Rijn

 

Lid: 
De heer drs. N.D. van Rijn (Nathal) 
Interimmanager

     
     

 

Bregje Mollee

 

Lid: 
Mevrouw B.J. Mollee MSc  (Bregje) 
Directeur advies, strategie en kennis en adjunct directeur ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)

    
 

 

Désirée Hoogstraten

 

Bestuurssecretaris: 
Désirée Hoogstraten
T: 088- 2019202 
E: desiree.hoogstraten [at] abrona.nl

  
  


Visie op toezicht 
“Goede zorg kost tijd en aandacht. Toezicht daarop houden ook. Daar zijn we meer dan gemiddeld mee bezig. Dat past bij Abrona. De organisatie verdient een betrokken raad. Eentje die net als de organisatie, zorgverleners en iedereen daaromheen iets extra’s geeft. Als je echt iets wilt bereiken als raad dan is onze rol meer dan op gezette tijden even goed meekijken, even goed meedenken, even adviseren. Niet eventjes, maar altijd kunnen aansluiten en meebewegen. Dát is toezichthouden bij Abrona.” Lees hier de toezichtvisie Abrona.

Governancecode zorg 
Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De Governancecode Zorg helpt om de governance binnen Abrona zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doestellingen van Abrona en het maatschappelijk vertrouwen. De Governancecode Zorg is daarmee een richtinggevend en levend document.