Raad van toezicht

Cock Aquarius

 

Voorzitter: 
Mevrouw drs. C.J.W.M. Aquarius (Cock)  
(op voordracht van de OR) 
Zelfstandig ondernemer voor bestuur, toezicht, innovatie op het vlak van profit en not-for-profit.
 

 

Marjan Boertjes

Lid: 
Mevrouw drs. M.J. Boertjes MSM (Marjan) 
(op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad/centrale familieraad) 
Directeur van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
 

 

 

 

Antonie Bauer

Lid: 
De heer drs. A.J. Bauer (Anthonie) 
Programmamanager Implementatie Assetmanagement gemeente Amsterdam

   


 

 

Elmer de Boer

Lid: 
De heer drs. E.N. de Boer (Elmer) 
Manager Innovatie en kwartiermaker New Energy Development bij Eneco Groep

 

 

Nathal van Rijn

Lid: 
De heer drs. N.D. van Rijn (Nathal) 
Interimmanager

     
     

 

Bregje MolleeLid: 
Mevrouw B.J. Mollee MSc  (Bregje) 
Per 1 januari 2020: Directeur advies regie en kennis en adjunct directeur ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)

    

 

                                                                                

Désirée Hoogstraten

 

Bestuurssecretaris 
Désirée Hoogstraten
T: 088- 2019202 
E: desiree.hoogstraten [at] abrona.nl

  
  


 

Visie op toezicht 
“Goede zorg kost tijd en aandacht. Toezicht daarop houden ook. Daar zijn we meer dan gemiddeld mee bezig. Dat past bij Abrona. De organisatie verdient een betrokken raad. Eentje die net als de organisatie, zorgverleners en iedereen daaromheen iets extra’s geeft. Als je echt iets wilt bereiken als raad dan is onze rol meer dan op gezette tijden even goed meekijken, even goed meedenken, even adviseren. Niet eventjes, maar altijd kunnen aansluiten en meebewegen. Dát is toezichthouden bij Abrona.” Lees hier de toezichtvisie Abrona.

Traineeship raad van toezicht 
Abrona wil samen met de J.P. van den Bent stichting en SWZ Zorg mensen met in potentie toezichthoudende capaciteiten de gelegenheid geven het ‘vak’ te leren. Dit doen wij door het gezamenlijk aanbieden van een driejarig traineeship voor drie trainees. Ieder van de drie trainees loopt telkens een jaar mee met één van de drie raden van toezicht. Een leertraject voor de trainees en de zittende raden van toezicht! 

Governancecode zorg 
Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De Governancecode Zorg helpt om de governance binnen Abrona zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doestellingen van Abrona en het maatschappelijk vertrouwen. De Governancecode Zorg is daarmee een richtinggevend en levend document.