Raad van toezicht

Cock Aquarius

 

Voorzitter: 
Mevrouw drs. C.J.W.M. Aquarius (Cock)  
(op voordracht van de OR) 
Zelfstandig ondernemer voor bestuur, toezicht, innovatie op het vlak van profit en not-for-profit.
 

 

John Bos

 

Vicevoorzitter: 
De heer drs. J.M. Bos (John) 
Voorzitter raad van bestuur van Woonzorg Flevoland


 

 

Marjan Boertjes

Lid: 
Mevrouw drs. M.J. Boertjes MSM (Marjan) 
(op bindende voordracht van de centrale cliëntenraad/centrale familieraad) 
Directeur van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
 

 

 

 

Marcel Kuin

Lid: 
De heer drs. M.C. Kuin MBA (Marcel) 
Voorzitter raad van bestuur Antonius Zorggroep 

 

 

Antonie Bauer

Lid: 
De heer drs. A.J. Bauer (Anthonie) 
Programmamanager Implementatie Assetmanagement gemeente Amsterdam

   


 

 

Elmer de Boer

Lid: 
De heer drs. E.N. de Boer (Elmer) 
Manager Innovatie en kwartiermaker New Energy Development bij Eneco Groep

 

 

Nathal van Rijn

Lid: 
De heer drs. N.D. van Rijn (Nathal) 
Interimmanager
 

 

 

Herman Janssen

 

Trainee van 1 juni 2018 tot 1 juni 2019: 
De heer H.E.L. Janssen (Herman) 
Docent bij de opleiding Social Work aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen   

     
                       

                                                                                

Désirée Hoogstraten

Bestuurssecretaris 
Désirée Hoogstraten
T: 088- 2019202 
E: desiree.hoogstraten [at] abrona.nl

  
  


 

Traineeship raad van toezicht 
Abrona wil samen met de J.P. van den Bent stichting en SWZ Zorg mensen met in potentie toezichthoudende capaciteiten de gelegenheid geven het ‘vak’ te leren. Dit doen wij door het gezamenlijk aanbieden van een driejarig traineeship voor drie trainees. Ieder van de drie trainees loopt telkens een jaar mee met één van de drie raden van toezicht. Een leertraject voor de trainees en de zittende raden van toezicht! 

Governancecode zorg 
Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. De Governancecode Zorg helpt om de governance binnen Abrona zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doestellingen van Abrona en het maatschappelijk vertrouwen. De Governancecode Zorg is daarmee een richtinggevend en levend document.