Abrona werkt aan een duurzame toekomst

Duurzaamheid In 2018 heeft Abrona de Green Deal ‘Nederland op weg naar een duurzame zorg’ ondertekend. Hiermee geeft zij aan zich actief in te zetten om te  verduurzamen en gaandeweg wordt  dit steeds zichtbaarder.

Energie opwekken en besparen

Abrona en Onze Zorg is Opgewekt (OZIO) startten in 2019 een verduurzamingstraject met meer dan 1000 zonnepanelen op ten minste 4 locaties. Het komend jaar komen daar nog meer zonnepanelen bij en zal ook onze verlichting door energiezuinige led- verlichting worden vervangen. Door deze eerste maatregelen bespaart Abrona straks in totaal 6 ton kg CO2. Dit is een besparing die gelijk staat aan de CO2-opname van 30.000 bomen. Duurzaamheid bestaat uit meer dan alleen deze maatregelen. Zo zijn we verplicht om te voldoen aan de wet- en regelgeving, maar we kijken ook naar afvalstromen, het schoonmaakproces en hoe je om kunt gaan met voedsel.

Feest tijdens de Dag van de Duurzaamheid

Op 10 oktober 2019, de Dag van de Duurzaamheid, vierden we feest vanwege de stappen die we al genomen hebben. Tegelijkertijd keken we ook welke stappen we nog meer kunnen zetten. Bij ‘t Lichtpunt in Huis ter  Heide en op de locatie Brediushof in Woerden konden cliënten, mede- werkers en vrijwilligers bijvoorbeeld zelf energie opwekken, met bever  Buzz op de foto en zelf plastic recyclen! Andere locaties hebben op deze dag ook bijgedragen aan verduurzaming. Zo heeft Bakkerij Abrona gezorgd voor duurzame koeken uit eigen bakkerij en kon je direct zelf aan de slag met duurzaamheid, door bijvoorbeeld materialen op te halen om een wormenhotel mee te maken of afvalprikkers op te halen. Het evenement op 10 oktober was het startschot van bewustmaking van het thema duurzaamheid bij  Abrona.