Hoe worden de afspraken met Abrona gemaakt over de zorgverlening?

Als Abrona zorg gaat verlenen, worden de afspraken daarover vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst. Bij deze overeenkomst behoren Algemene Voorwaarden waarin per artikel een toelichting wordt gegeven. In de Dienstverleningsovereenkomst wordt vastgelegd:

  • Met wie de overeenkomst wordt aangegaan (cliënt zelf of een cliëntvertegenwoordiger).
  • De start- en einddatum van de overeenkomst (de einddatum van de overeenkomst is meestal gelijk aan de einddatum van de geldige CIZ indicatie).
  • Welke zorg er geleverd gaat worden (uitgedrukt in gegevens uit de CIZ Indicatie). 
  • Waar de zorg wordt geleverd en door wie.
  • Extra diensten die geleverd worden (bijvoorbeeld de was en verzekeringen) en tegen welke kosten.

Wil je meer weten, neem dan contact op met een van onze zorgadviseurs.