Hoeveel dagen mag je als cliënt op vakantie?

De Wet Langdurige Zorg zegt dat een cliënt 42 vakantiedagen heeft en maximaal 2 aaneengesloten verlofdagen per week. (dit werd vroeger weekendverlof genoemd) Als een cliënt meer dagen afwezig is, dan mag Abrona geen geld meer in rekening brengen bij het Zorgkantoor. Deze dagen zijn dus anders dan de vakantie- en verlofdagen die je krijgt van je werkgever of vanuit Dagbesteding.