Wat vindt Abrona belangrijk bij Wie betaalt wat bij Abrona?

In de folder Wie betaalt wat bij Abrona zijn 3 dingen heel belangrijk: 

  • Wat weten we samen met cliënten en familie/informele netwerk te bedenken?
    • Cliënten willen meer zelf doen.
    • Door de ondersteuning in de omgeving van de cliënt te organiseren, kunnen familie, netwerk, vrijwilligers en maatjes goed betrokken worden.
  • Bij Abrona houden we ons aan de Wet Langdurige Zorg. Hierin staat welke kosten Abrona moet betalen en welke kosten een cliënt zelf moet betalen.
  • De nieuwe folder is voor iedereen goed te begrijpen. Het is duidelijk bij wie je terecht kan voor vragen.