Welke soorten cliëntvervoer zijn er en wie betaalt hiervoor?

Uitgangspunt is daar waar een cliënt zelfstandig en/of met een familielid of verwant kan reizen, dit ook doet.

Er zijn drie soorten cliëntvervoer:

Dagbestedingsvervoer
Het dagbestedingsvervoer wordt geregeld via het Regionaal Vervoers Centrum. De kosten hiervan worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Let op: Zijn de reiskosten van en naar de dag- besteding hoger dan het bedrag dat Abrona hiervoor krijgt vanuit de Wet langdurige zorg? Dan betaalt de cliënt de extra reiskosten.

Medische taxiritten (vervoer naar behandeling of arts)
In het gesprek over het zorgplan spreken we samen af welke zorg, begeleiding en behandeling je nodig hebt én hoe we dit regelen. De begeleiding die je nodig hebt bij bijvoorbeeld een bezoek aan de arts, paramedische dienst, de kapper of de pedicure hoort daar ook bij:

  • Kan je volgens het begeleidersteam zelfstandig reizen? Dan doe je dit zelf. De reiskosten (inclusief eventuele parkeerkosten) betaal je zelf.
  • Lukt het niet om zelfstandig te reizen? Dan gaat Abrona er vanuit dat je iemand uit je externe netwerk kunt vragen om met je mee te gaan (bijvoorbeeld je wettelijk vertegenwoordiger, familie of vrienden of een vrijwilliger). De reiskosten (inclusief eventuele parkeerkosten) betaal je zelf.
  • Kan je niet zelfstandig reizen en kan er niemand uit je externe netwerk met je mee, dan regelt de begeleiding van Abrona het vervoer. Abrona betaalt de kosten van medisch noodzakelijk taxivervoer binnen de instelling (Bekijk in dit overzicht welke locaties dit zijn) en de kosten van en naar dagbesteding als jij een vervoersindicatie hiervoor hebt. Jij betaalt de kosten van medisch noodzakelijk taxivervoer buiten de instelling en al het overig vervoer. Je betaalt dit op basis van een km vergoeding a 0,32 ct/km, het OV tarief of taxivervoer.

In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) het vervoer naar en van een ziekenhuis, zorgverlener of instelling. Dat hangt onder meer af van de ziekte die iemand heeft. Het vervoer kan per ambulance plaatsvinden of met (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer. Als begeleiding nodig is, kan de zorgverzekeraar de kosten van vervoer van een begeleider ook vergoeden. Let op: Cliënten betalen hiervoor een eigen bijdrage. De cliënt/familie en/of wettelijk vertegenwoordiger/bewindvoerder moeten dit regelen. Het regelen van geldzaken zoals het aanvragen van toeslagen en uitkeringen, maar dus ook een aanvraag voor taxivervoer, is bij uitstek een taak voor de bewindvoerder. Als taxivervoer nodig is, zal de begeleider van Abrona hierover contact opnemen met de bewindvoerder.

Dit willen we gaan uitproberen omdat we het belangrijk vinden dat de zorgverzekering deze kosten betaalt als zij dat moeten doen vanuit wet- en regelgeving. En als de zorgverzekering het vervoer niet betaalt, dan kan de cliënt (of de wettelijk vertegenwoordiger of bewindvoerder) deze kosten in rekening brengen bij Abrona. Abrona betaalt deze kosten dan tijdens de overgangsregeling vanuit “coulance” omdat we de uiteindelijke formele besluitvorming nog niet kennen.

Kan je de kosten niet betalen? Dan kan je in aanmerking komen voor vergoeding. Klik hier voor meer informatie. Hiervoor kun je terecht bij de gemeente.

Privéritten
Privéritten (ritten die de cliënt zelf betaalt) kunnen allereerst via de Regiotaxi of via Valys worden aangevraagd. Mocht dat niet lukken, dan kan het ook via Van Rhijn Taxivervoer (geef dan duidelijk aan dat het om een privérit gaat) of een ander taxibedrijf aangevraagd worden.