Nieuwbouw locatie Faros

Woonlocatie Faros aan de Brandenburchdreef 5 biedt woonruimte aan cliënten met een lichte of milde verstandelijke beperking. Het gebouw voldoet niet meer aan de hedendaagse voorwaarden om goede zorg te verlenen. Abrona wil het gebouw vervangen door een nieuw gebouw. De huidige bewoners van Faros zijn voor de tussenliggende periode verhuist naar een nieuwe locatie in Vleuten. 

Aanleiding 

Abrona is van plan de locatie Faros aan de Brandenburghdreef 5a-5b in Utrecht te slopen en een nieuw gebouw te laten bouwen. Het idee is dat in de nieuwbouw zorgwoningen komen met gemeenschappelijke ruimtes voor de bewoners en kantoorruimte voor personeel. Het huidige complex omvat 24 zorgwoningen, het is de bedoeling dat het nieuwe complex minimaal 32 zorgwoningen krijgt om een kostendekkende zorgexploitatie te kunnen realiseren.

Verhuizing bewoners Faros 

De afgelopen maanden stonden voor de cliënten van de locatie Faros in het teken van de verhuizing. Aan de hand van een mooi verhuisboek is gekeken wat er meeging of niet, wat er gekocht ging worden, wie er geïnformeerd moest worden etc. Tijdens een open dag konden de cliënten al even een kijkje nemen op de nieuwe locatie. Midden maart heeft de verhuizing plaatsgevonden. Terwijl de cliënten naar de dagbesteding of met de begeleiding op pad waren, heeft het verhuisbedrijf alles netjes overgebracht. In het weekend is er door de cliënten samen met hun familie, vrienden, vrijwilligers en begeleiders hard gewerkt om alle appartementen zover mogelijk in  te richten. Meer informatie over locatie Faros in Vleuten. 

Wat gaat er gebeuren? 

De bedoeling is dat bewoners in het nieuwe gebouw prettiger wonen en verzorgd worden. Dit zijn belangrijke onderdelen van het plan:

  • Minimaal 32 nieuwe zorgwoningen;
  • Gemeenschappelijke ruimtes voor bewoners;
  • Verbeteren van het groen in de omgeving;

Samen met de gemeente Utrecht wordt er gekeken of er meer goede zorgwoningen kunnen komen. De geplande bouw is nog niet bekend. Eind 2023 worden de bewoners geïnformeerd over de plannen en het vervolg. Meer informatie op de website van de Gemeente Utrecht.  

Wat is er al gebeurd? 

  • In november 2022 is de gemeenteraad geïnformeerd over het plan. 
  • In mei 2023 is er een informatiebijeenkomst voor de bewoners georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is er meer verteld over de stand van zaken en de plannen voor de nieuwbouw. Onderwerpen die ter sprake kwamen zijn: het gebouw, de fysieke omgeving, de belangen van de bewoners, de belangen van de omwonenden en overige aandachtspunten.