Kosten en vergoedingen

Je kind, familielid of naaste krijgt zorg van Abrona. Het is dan prettig om duidelijk te weten wie wat betaalt. In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat beschreven welke kosten de zorgverlener betaalt, en welke kosten de cliënt (gedeeltelijk) zelf betaalt. 

Wie betaalt wat als je bij Abrona woont? Dat staat in onze productdefiniëring. Wij volgen informatie op diverse externe websites. Bijvoorbeeld op de praktische website van Zorginstituut Nederland met informatie over welke zorg onder welke verzekering valt. Lees ook de meeste gestelde vragen over de inhoud van de productdefiniëring. Als er zaken onduidelijk zijn of blijven kan er contact opgenomen worden met wiebetaaltwat [at] Abrona.nl.

Meer weten over financiering van de zorg?

Lees verder op onze pagina over financiering van de zorg.