Kosten en vergoedingen

Je kind, familielid of naaste krijgt zorg van Abrona. Het is dan prettig om duidelijk te weten wie wat betaalt. In de Wet langdurige zorg (Wlz) staat beschreven welke kosten de zorgverlener betaalt, en welke kosten de cliënt (gedeeltelijk) zelf betaalt. 

In de productdefiniëring van Abrona staat een compleet overzicht van producten en diensten en wie wat betaalt. De kosten zelf staan in de tarieflijst.

Zorginstituut Nederland heeft een praktische website met informatie over welke zorg onder welke verzekering valt.

Meer weten over financiering van de zorg?

Lees verder op onze pagina over financiering van de zorg.